giamanglochepa Customer

  • from 397 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • Member since Jun 5th 2022
  • Last Activity:
Profile Hits
10

Nitrado now has an official Discord server to bring communities, friends and other gamers together!
Join the Nitrado Community Discord now and share your experiences and knowledge with others!

Click here to go to the Discord Server!

About Me

About Me
Màng lọc HEPA (HEPA filter) là bộ lọc không khí hiệu suất cao chuyên dùng để lọc khí phòng sạch hiệu suất 99,99% cho cỡ hạt là 0,3 micron #thietbicongnghiepgiahung #bang_gia_mang_loc_hepa
Địa chỉ: 397 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Phone: 0974603957
Bảng giá Màng lọc HEPA
Màng lọc HEPA

Website:
bang-gia-mang-loc-hepa.html

Personal Details

Location
397 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Contact Options

Website
https://thietbicongnghiepgiahung.com/bang-gia-mang-loc-hepa.html
Twitter
banggiamanglochepa